Hyung-rae Shim

3. Januar 1958, momentanes Alter: 66 Jahre