J. Carrol Naish

21. Januar 1896 24. Januar 1973, im Alter von 77 Jahren